Daily Archives: जुलै 5, 2020

फूलपाखरे नि फुले

बागेतील तारका

 फूलपाखरे नि फुले

रंगबिरंगी सुंदर ठिपके,  पंखावरी

आकर्षक छटा त्या,  मनास मोहीत करी…१,

नृत्य पहा कसे चालते,  तालबद्ध होवूनी

फूलपाखरे बागडती,  फुलाफुला वरूनी…२,

नृत्याचे आंगण त्यांचे,  ते ही सुंदर नि मोहक

मखमालीच्या पाय घड्या,  दरवाळताती सुवासिक…३,

दोघांमधली चढाओढ,  नर्तक आणि नृत्यांगणा

कोण असे अधिक मोहक, प्रश्न सोडविल कोण ?….४

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०