Daily Archives: ऑगस्ट 7, 2016

निसर्गाची अशी एक चेतावणी

निसर्गाची अशी एक चेतावणी

दररोज आम्ही वयस्कर म्हणजे सर्वजण सत्तरीच्या पुढे गेलेली, एकत्र जमत असू. गप्पा टप्प्पा होत. आज एकनाथराव फारच मुढमध्ये होते. ते गप्पीष्ट, विनोदी व टर्रेबाज.
ते फुलवून सांगू लागले ” मी आज दोन तरुण स्त्रीया बघीतल्या. अत्यंत सुंदर आकर्षक व नाजूक. माझ्या दुकानांत आल्या होत्या. मला एकदम फक्कड वाटल्या. काय करणार म्हातारे झालो ना. जेष्ठांचे लेबल पाठीमागे निसर्गाने चिटकवले आहे. ते काढू शकत नाही. ” सर्वजण दिलखुलास हासले. मी त्यांच्या गमतीदार प्रसंगावर चिंतन करीत बसलो. हा आणि असे विचार ह्या वयांत कां? म्हातारचळ म्हणतात ते ह्यालाच कां ? असे विक्षीप्त व अवेळीचे विचार कांहीत जाणवले. मात्र बऱ्यांच समवयस्क मित्र मंडळीत दिसले नाही.
कांही दिवसानंतर एकनाथरावनी मला डॉक्टरमित्र म्हणून त्यांचा एक रिपोर्ट टिपणीसाठी दाखविला होता. त्याना लघवीचा त्रास होता. वारंवार लघवीला जावे लागे. लघवी पूर्ण केल्याचे समाघान होत नव्हते. लघवी रुकून रुकून येत असे. वेदना मात्र कोणत्याच नव्हत्या. लघवीचा Pathological report, Scanning report ( Sonography ) , Surgeon’s report बघीतला. त्यांचे Prostate वाढले होते. आमची चर्चा झाली.
पुरुषांच्या बाबतीत Prostate is a male Hormonal gland. व्यक्तीच्या लैंगीक भावना ह्या त्यांच्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या Hormon ह्यावर अवलंबून असतात.वाढत्या वयानुसार त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये शिथीलता येते. त्याचे प्रमुख कार्य Prostate Hormone ची निर्मिती कमी होऊ लागते. त्यामुळे परिणाम स्वरुप लैंगीक भावना व विचार हे कमी होतात.
जर कांही कारणास्तव Prostate ग्रंथीत विकार निर्माण झाला, तर तीचा आकार वाढू लागतो. वाढलेल्या ग्रंथीमुळे लघवीच्या उत्सर्जनामध्ये अडचणी येतात. त्याच प्रमाणे लैंगीक विचार-भावना देखील उत्तेजीत होतात. परंतु ही फसवी लैंगीक ओढ असते. खोटा उत्साह निर्माण करते. हे समजुन घेतले पाहीजे. निसर्ग ह्या द्वारे तुम्हास जागृत करतो की तुमच्यामध्ये विकार उत्पन्न होत आहे. ही वाढ साधी (Benign ) वा कॅन्सर( Malignant ) निर्माण करणारी असू शकते. आपले वाढते वय आणि प्रकृतीची सतत कळजी घेणारे बरेच असतात. एखाद्या नैसर्गिक बदला विषयी सतर्क असतात. माझ्या शरीरामध्ये अथवा मनामध्ये कां वेगळेपणा जाणवतो, ह्यावर चिंतन करुन ते योग्य वैद्यकीय सल्ला घेतात. वाढत्या वयांत उत्पन्न झालेला फसवा लैंगीक विचार हा यौवनाप्रमाणे चैतन्यमय नसून धोका देणारा असेल हे ते जाणतात. तज्ञाकडून ते निसंकोच सल्ला घेतात. Prostatic Enlargement वर योग्य इलाज करुन घेतात.
Prostate gland Enlargement चा विचार केला तर बऱ्याच वयस्कर लोकांमध्ये ह्याची लागन होते. आपण बघतो दात पडणे, केस झडणे, रंग बदलने, कातड्यावर सुरकुत्या पडणे, दृष्टी वा श्रवण दोश निर्माण होणे, इत्यादी. ही वाढत्या वयाची अर्थात वृद्धत्वाची लक्षणे. ह्या शारीरिक बदलांची देखील महत्वपूर्ण योजना निसर्गाने केलेली असते. कांही तरी साध्य करण्यासाठीची सुनियोजीतता ही आयुष्याच्या शेवटच्या प्रकरणात कदाचित् असेल.
मला गम्मत वाटते ती प्रोस्टेट ग्रंथीच्या वाढीची. एक फसवी चेतना निर्माण करुन विकलांग व अशक्त होऊ जाणाऱ्या देहांत एक चैतन्य निर्माण केले जाते. जरी ते फसवे असले तरी. फसवी लैंगीक भावना तशी अकार्यक्षम असते. त्यामुळे त्यापासून तरी दुष्परीणाम नाहीत. जीवनाला वेगळाच उत्साह मात्र दिला जातो. सतर्कांनी मात्र ह्यावर वैद्यकीय सल्ला घेत जावा.

डॉ. भगवान नागापूरकर
संपर्क – ९००४०७९८५०
bknagapurkar@gmail.com