Daily Archives: एप्रिल 5, 2014

दिव्य शक्ति

जीवनाच्या रगाड्यातून-

दिव्य शक्ति

 

व्याकूळ झाला जीव     प्रभू तुझ्या दर्शना

अर्पितो मी भाव          तुझीया चरणा  //१//

तेजांत लपले             तुझे दिव्य स्वरुप

नयना न जमले         टिपण्या ते रुप  //२//

निनादाच्या स्वरी      तुच आहेस संगीत

कर्ण अवलोकन न करी    ऐकण्या तुझे गीत  //३//

पुष्पातील सुवास      तुंच आहेस सुगंध

न येई घ्राणेद्रियास     ओळखता तो आनंद  //४//

मधुर रसाची फळे     सर्वात तु बसलास

जिव्हेला मात्र न कळे   तुझा सहवास  //५//

स्पर्शांत आहेस तूं     माझ्या अवती भवती

समज न येई परंतु     तुझी अस्तित्व शक्ति  //६//

इंद्रिये असमर्थ असूनी   न शोधती तुला

ये मानव रुप घेऊन     दर्शन देई मजला  //७//

अथवा दे मजलागी     अपूर्व दिव्य शक्ति

समरस व्हावे तुझ्यांत   हिच माझी विनंती  //८//

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

9004079850

bknagapurkar@gmail.com