Daily Archives: नोव्हेंबर 20, 2013

भूतदया जागविली

 

भूतदया जागविली

चिंव चिंव करीत चिमणा चिमणी       खोलीमध्ये माझ्या आली

अवती भवती नजर टाकून        माळ्यावरती ती बसली

वाचन करण्यात रंगून गेलो   लक्ष्य नव्हते तिकडे

आश्चर्य वाटले बघून मजला    काड्या गवताचे तुकडे

घरटे बांधण्या रंगून गेली      आणती कडी कचरा

मनांत बांधे एकच खुणगांठ    तयार करणे निवारा

भंग पावता शांत वातावरण      वैताग आला मला

कचरा आणि घरटे काढून      खिडकीतुनी  फेकला

काम संपवूनी सांज समयी    घरी परत मी आलो

त्याच चिमण्या तसेच घरटे     पाहून चकित झालो

पहाट होता चिमण्या उडाल्या    काढून टाकले घरटे

असेंच चालले कित्येक दिवस     परी जिद न सोडी ते

चार दिवसाची सुटी घालउन      गांवाहून परतलो

घरटे बघता संताप येऊन        मुठी  वळवूनी  धावलो

घरट्या मधूनी चिमणी उडाली      बसली पंख्यावरती

चिव चिव करुनी विनवू लागली      दया दाखवा ती

परी मी तर होतो रागामध्ये       चढलो माळ्यावरी

मन चरकले बघून अंडी       छोट्या घरट्यामध्ये

असहाय्य दृष्टीने चिमणी पाही मज  करुणायुक्त नयनी

यश मीळाले तिनेच शेवटी        भूत दया जागवूनी

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com