Daily Archives: ऑक्टोबर 15, 2013

अहं ब्रह्मास्मि

जीवनाच्या रगाड्यातून-

अहं ब्रह्मास्मि

एके काळी हवे होते,     मजलाच   सारे कांही

आज दुजाला मिळताच,    आनंद मनास होई

माझ्यातील  ” मी “ पणाने,        विसरलो सारे जग

तुझ्यामध्येही ” मी ”  आहे,       जाण येई कशी मग

जेंव्हा उलगडा झाला,       साऱ्या मध्ये असतो मी

आदर वाटू लागला,          जाणता  अहं  ब्रह्मास्मि

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com