Daily Archives: जुलै 25, 2013

* बहिरा ऐके कीर्तन

*   बहिरा ऐके कीर्तन

गम्मत वाटली प्रथम मजला       बहिरा ऐके कीर्तन

अश्रू वाहू लागले माझे नयनी      भाव त्याचे जाणून

नियमित येई प्रभूचे मंदिरी         श्रवण करी कीर्तन

केवळ बघुनि वातावरण ते          तल्लीनच होई मन

सतत टिपत होते मन त्याचे        इतर मनांचे भाव

केवळ जाणण्या भगवंताला           डोळे आतुर सदैव

रोम रोमातून शिरत होत्या           प्रभू निनाद लहरी

संदेश प्रभूचा पोह्चूनी                  आत्म्यास जागृत करी

होऊन गेला प्रभूमय बहिरा            धुंद त्या वातावरणी

ऐकत होता तो शब्द प्रभूचे           श्रवण दोष असुनी

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००५०७९८५०

e-mail-    bknagapurkar@ gmail.com