Daily Archives: जुलै 10, 2013

एकत्र सर्पालय व बेडूकालय !

एकत्र सर्पालय व बेडूकालय !

दक्षिण आफ्रिकेत एक प्राणी संग्रहालय बघण्यात आले. निरनिराळ्या प्राण्यांची  वेगवेगळी  दालने बघितली. एकप्रचंड असे सर्पाचे दालन होते.  अति विशाल हौद, तळामध्ये  दोन  भाग केलेले. पाणी व जमिनिसाठ्यी. लहान मोठी झाडे,  दगडाच्या शीला, काही ठिकाणी  कृत्रिम वारुळे, आणि निरनिराळे खांब रोवले होते. अनेक जातीचे सर्प, पाणी व जमिनीवर  मुक्त हालचाली करताना दिसत होते. अश्च्यर्याची गोष्ट म्हणजे त्या पाण्यात  खूप मासे  सोडलेले होते, तसेच बऱ्याच संखेने बेडूक देखील होते. दोन्हीही सापांचे खाद्य. परंतु  त्यांचीही  प्रजनन क्रिया देखील वाढत राहावी,  ह्याचेपण वातावरण आयोजकांनी व प्रशासनांनी निर्माण केलेले होते. गंमत वाटलीकी साप व त्याचे खाद्य बेडूक व मासे एकाच  वातावरणात जीवन  कंठीत होते. ज्याप्रमाणे आम्ही जंगलात वाघ सिंह आणि त्याच वेळी  हरीण झेब्रे ह्यांचेही कळप हे ही बघितले. जीवन मरणाचा आनंद व संघर्ष  यांची कला  निसर्ग शिकवतच असतो. वेटोळे घालून शांत पडलेले वा  हालचाली करणारे अनेक सर्प, दिसत होते. आश्च्यर्याची गोष्ट म्हणजे कित्येक बेडूक हे तेथील  सापावरही आरूढ  होऊन  बसलेले  दिसले.आम्हाला मार्ग दर्शकांनी सांगितले कि सापाचे पोट रिकामे असेल, तो  उपाशी असेल तरच स्वत:चे भक्ष्य म्हणून बेडकाला व माशाला खातो.  एरवी कधी नाही. शिकाऱ्याच्या भूमिकेत साप वेगळाच व चपळ बनतो, त्याचा हालचाली वेधक बनतात. भक्ष्याना त्याची  जाण येते. तेही आपला जीव  वाचवण्यासाठी धावपळ करतात. इतर वेळी तेही बेफिकीर असतात. पोट भरलेला साप हा अनेक दिवस भक्षविना राहू शकतो. ही एक  चांगली रचना. जेंव्हा भूक तेंव्हाच भक्ष्य  त्यावर लक्ष.     हा प्राण्यामधला  निसर्गाचा  गुणधर्म असतो. मानव प्राणी हाच जेवण झाल्या बरोबर पुढच्या जेवणाची काळजी करतो, तश्या तरतुदी देखील करीत असतो. साठा करणे हा फक्त मानवाचाच गुणधर्म. ह्याचमुळे शिकारी प्राणी व त्याचे भक्ष्य  प्राणी बराच काळ पर्यंत  एकत्र  राहतात.  एकमेकांना हानी पोहचवत  नसतात. हा निसर्गच गुणधर्म भक्ष्य होऊ  घातलेल्या  प्राण्यासाठी दिलासा देणारा निश्चितच असेल.

शिकारी अथवा शिकार दोन्हीही भूमिका त्यांच्या जीवन चक्रात सतत होत राहतात. ह्यालाच म्हणतात. एका जीवावर दुसरा जीव जगतो.

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapuirkar@gmail.com

विवीध-अंगी     *** ३६आपली जीवन दैनंदीनी-

अमेरिकेतील एका पहाणीनुसार वयाची सत्तरी पर्यंत सर्व सामान्य माणसे आपला दैनंदीन वेळ कसा खर्च करतात, हे जाणणे मनोरंजक व माहितीपर ठरेल.

विचारांत घेतलेली साधारण वयोमर्यीदा—–     ७० वर्षे

झोप    ——————           २५ वर्षे

शिक्षण   —————-            ८  वर्षे

सुट्या/करमणूक  ——–           ७ वर्षे

विश्रांति/आजार  ——–           ६ वर्षे

प्रवास/सहली       ——–          ५  वर्षे

खाणे              ——-               ४ वर्षे

रचनात्मक कार्यासाठी   —-      १२ वर्षे

एक मजेदार बाब म्हणचजे, रचनात्मक कार्यासाठी एक वर्ष जर वाढ हवी असेल

तर अर्धा ( 1/2 ) तासाची दैनंदीव झोप कमी करावी लागेल.