Daily Archives: जुलै 5, 2013

बघून सूर्यपूजा पावन झालो

बघून सूर्यपूजा पावन झालो

हांसत  आली सूर्य किरणे

झरोक्यातून देव्हारयांत

नाव्हू घालूनी जगदंबेला

केली किरणांची बरसात

पूजा केली किरणांनी

जगन्माता देवीची

प्रकाश  स्पर्शुनी  चरणाला

केली उधळण सुवर्णांची

तेजोमय दिसू लागले

मुखकमल जगदंबेचे

मधुर हास्य केले वदनी

पूजन स्वीकारते  सूर्याचे

रोज सकाळी प्रात:काळी

येउनी पूजा तो करितो

भाव भक्तीने दर्शन देउन

स्रष्टीवर किरणे उधळतो

कोटी कोटी किरणांनी

तो देवीची पूजा करितो

केवळ त्याची पूजा बघुनी

मनी पावन मी होतो

डॉ. भगवान नागापूरकर

9004079850

bknagapurkar@gmail.com

                                                                          ५९- ३०१२८३

विवीध-अंगी     *** ३७

कराग्रे वसते लक्ष्मी  करमध्ये सरस्वती /

करमूले तु गोविंदम्  प्रभाते करदर्शनम्  //