Daily Archives: मार्च 25, 2013

* निसर्ग व्याप्ती

जीवनाच्या रगाड्यातून-

*  निसर्ग व्याप्ती

उंच चढूनी हिमालयी,      झेंडा तो रोविला

गीरीराजाचे शिरावरी,      विजय संपादिला

उंचाऊनी  बघे मानव,      अथांग जगताला

विज्ञानाच्या जोरावरती,   अंतराळात गेला

युगा युगाचा चंद्रमा,       केला अंकित त्याने

त्याच्या देही ठेवी पाऊल,   मोठ्या अभिमानाने

अगणित दिसती गृहगोल,      त्याचा दृष्टीला

सीमा न उरली आता मग,      चौकस बुद्धीला

चकित होतो प्रथम दर्शनी,      विज्ञाना बघता

दिसून येती अनेक गुढे,    एक एक उकलता

किती घेशी झेप मानवा,       उंचउंचगगनी

वाढतजातील क्षितिजे,     तितक्याच पटींनी

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

e-mail-  bknagapurkar@gmail.com

विवीध-अंगी     ***१३

सुनेच्या रुपांत त्याला    स्वतःची मुलगी दिसते

आणि ‘मलगी ही परक्याचे घन ‘   ह्याची जाणीव होते