Daily Archives: डिसेंबर 21, 2012

* तू लपलास गुणांत

*   तू लपलास गुणांत

कुठे शोधू तुला,   ध्यास लागला मनी

वाटे मजला,    तू बसलास लपुनी

इंद्र धनुष्याचे रंग,    आकर्षक वाटती

बघण्यात दंग,    लक्ष वेधुनी घेती

ओढ्याची झुळझुळ,    पडे कानावरी

ऐकून नाद मंजुळ,    मना वेडे करी

फुलातील गंध,    तल्लीन करी मना

होऊनी मी धुंद,    विसरे सर्वाना

फळातील रस,    देई मधुर स्वाद

उल्हासी मनाला,    देऊनी आनंद

वाऱ्याची झुळूक,    रोमांचकारी

देई देहा सुख,    अल्हाद्कारी

रंग, गंध, रस, स्पर्शात,    तुझ्या अस्तित्वाची जाण

तू लपलास गुणांत,    तुला शोधणे कठीण

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

e-mail –  bknagapurkar@gmail.com