Daily Archives: ऑक्टोबर 5, 2012

शोधूं कुठे त्यास ?

शोधूं कुठे त्यास ?

शोधत होतो रुप प्रभूचें, एक चित्त लावूनी

अवंती भवंती नजर फिरवी, श्वास रोखूनी   १

शांत झाले चंचल चित्र, शांत झाला श्वास

ह्रदयनाडी मंद होऊनी, चाले सावकाश   २

पचन शक्ति ती हलकी झाली, जठराग्नीची

शिथील झाली गात्रे सारी, देह चैतन्यांची   ३

देहक्रियांतील प्राणबिंदू तो, असे ईश्वर

समरस होतां त्याच शक्तिशीं, होई ते स्थिर   ४

शोधामध्ये चिंतन करतां, ध्यान परी लागते

समाधी स्थितीत येंता प्राण, अनंतात मिसळते   ५

नाही दिसले रुप ईश्वरीं, आगळे एकटे

विश्वमंडळ ते तोच असता, सोधू तयास कोठे ?   ६

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०