Daily Archives: सप्टेंबर 25, 2012

प्रेम-स्वभाव

प्रेम-स्वभाव

 

प्रेम-स्वभाव    असे ईश्वरी गुण

मनीं ठसला हा    आत्म्यांत राहून

प्रेम करावे वाटे    आंतरिक ही ओढ

ज्याची मुळे खोल   पडने अवघड

आपसांतील प्रेम    आत्म्यातील नाते

न दिसता देखील    बांधलेले असते

सर्व जीवाविषयीं    सहानुभूती भासे

ह्रदयामध्ये ती     सुप्तावस्थेत दिसे

आमचे राग लोभ    बाह्य संबंधामुळें

षडरिपू विकार    शारीरिक सगळे

वाईट गुणधर्म   देहाशीं निगडीत

चांगले जे कर्म    आंतरीक इच्छेत

राग येऊन केंव्हां    दुष्कृत्य घडते

पश्चाताप वाटता    मन शांत होते

कितीही दुष्ट असो   प्रेम भाव असतो

आनंदाच्या प्रसंगीं    उभारुन तो येतो

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०