प्राणीमात्रा विषयी दया

प्राणीमात्रा विषयी दया

चाललो होतो मित्रासह, सहल करण्या एके दिनीं

आनंदाच्या जल्लोषांत, गात होतो सुंदर गाणीं

वेगामध्ये चालली असतां, आमची गाडीं एक दिशेनें

लक्ष्य आमचे खेचले गेले, अवचित् एका घटनेनें

चपळाईने चालला होता, एक नाग तो रस्त्यामधूनी

क्षणांत त्याचे तुकडे झाले, रस्त्यावरी पडला मरुनी

काय झाले कुणास ठाऊक, सर्व मंडळी हळहळली

जीव घेणाऱ्या प्राण्यालाही, सहानुभूती ती लाभली

अंतःकरणी दयाभाव हा, असतो ईश्वरी गुणघर्म

जीवमात्री वसला असूनी, निर्मितो आपसातील प्रेम

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s