Daily Archives: जून 23, 2012

* बागेतल्या तारका

बागेतल्या तारका

बागेमधला निसर्ग सारा          टिपत होतो मी

रात्र पडुनी चंद्र आकाशी          बाग झाली रिकामी      १

बाकावरती बसून एकटा          मोजत होतो तारे

लुकलुकणारा प्रकाश तो            अंक चुकवी सारे         २

अगणित बघुनी  संख्यावारती     प्रसन्न झाले मन

किती वेळ तो निघुनी गेला        राहिले नाही भान      ३

शितलेतेच्या  वातावरणी           शांत झोप लागली

नयन उघडता बघितले मी      पहाट ती झाली            ४

गेल्या निघून सर्व तारका       आकाशाला सोडूनी

शोधू लागले नयन माझे         त्यांना सर्व दिशांनी         ५

चकित झालो फुले बघुनि मी      सुंदर फुललेली

सुचवित होती मिश्कील्तेने          का तारकांच खाली ?    ६

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०