क्रौंच पक्षाला मुजरा

पौराणिक कथा सांगते. क्रौंच पक्षाची जोडी रासक्रिडा करीत असता, निषादाने नेम साधला व एकास घायाळ केले. तो तडपडू लागला. जवळून त्याच वेळी महान ऋषी वाल्मिकी जात होते. ते करुण दृष्य बघतांच त्याच्या तोंडून जे शब्द बाहेर पडले ते पद्य रुपातले होते.

” मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः

यत् क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काम मोहितम् ”

(जगातले तेच प्रथम पद्यकाव्य समजले गेले.)

क्रौंच पक्षाला मुजरा

कारुण्यामधूनी उगम पावला

आद्य काव्याचा झरा

वंदन करितो क्रौंच पक्षा

घे मानाचा मुजरा   १

गमविले नाहीं व्यर्थ प्राण ते

निषाधबाणा पोटीं

टिळा लावला काव्येश्वरीनें

मानानें तुझ्या ललाटीं   २

ह्रदयस्पर्शी जी घटना घडली

तडफड तव होतां

कंठ दाटूनी शब्द उमटले

पद्यरुप घेतां   ३

उगम पावतां काव्यगंगा ही

वाहू लागली भूलोकी

वाल्मिकी, व्यास, ज्ञानोबा,तुका

अशांचे आली मुखी   ४

काव्यप्रवाह हा सतत वाहे

कितीक जणांच्या शब्दातूनी

अंशरुपानें काव्येश्वरी ही

बरसे व्यक्त होऊनी   ५

(कविता)

 

                                                 डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s