Daily Archives: मार्च 22, 2012

कविता स्फूर्ति

कविता स्फूर्ति

 

पूर्णणें मज पटले आतां

कविता कुणी करवून घेतो

कोण असेल तो माहित नाहीं

मजकडून तो लिहून घेतो

 

घ्यानी मनीं कांहींही नसतां

विषय एकदम समोर येतो

भाव तयांचे जागृत होऊन

शब्द फुले ती गुंफून जातो

 

एका शब्दानंतर दुसरे

आणि तिसरे, लगेच चौथे

शब्दांची ती भरुनी ओंजळ

माझ्या पदरीं कुणी टाकतो

गुंफण करुनी हार बनता

त्याजकडे मी बघत असे

फक्त प्रभूचे नाम घेऊनी

अर्पण त्याला करीत असे

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०