Daily Archives: फेब्रुवारी 28, 2012

निसर्ग सुख!

निसर्ग सुख!

आनंदाचे झरे वाहतां, आवती भवती सारे

रे माणसा खिन्न वाटतो, जीवन उदास कां रे?

निसर्गाच्या ठेव्या मधल्या,  सर्व वस्तू सुखदायीं

निवडून घे तूं त्यातील,  आनंद देतील काहीं

केवळ तुझी दृष्टी हवी, टिपण्यास ते सौंदर्य

आनंद तो देण्याकरितां, करिते सतत कार्य

मनाचा हा खेळ जहाला,  सुख दुःख समजणें

निसर्ग प्रयत्न करितो,  सदैव सुख देत जाणें

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०