Daily Archives: फेब्रुवारी 17, 2012

पेराल तसे उगवते

पेराल तसे उगवते

रुजविता बियाणें    अंकूर फुटती

असतील दाणे जसे    तेच उगवती

पेरता आनंद      आनंदचि मिळे

प्रेमाची बियाणें    प्रेम आणी सगळे

शिवीगाळ करुनी    आदर येई कसा

शत्रुत्त्वासंगे नसे     मैत्रीचा ठसा

घृणा दाखवूनी      कसे येई प्रेम

क्रोधाच्या मोलाचे   शांती नसे दाम

पेरावे तसें उगवतें    नियम हा निसर्गाचा

सुख दुःखाला कारण   स्वभाव ज्याचा त्याचा

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०