Daily Archives: फेब्रुवारी 6, 2012

मी कसा जगू आता?, ते तुम्हीच ठरवायच?

मी कसा जगू आता?, ते तुम्हीच ठरवायच?

 

ईश्वराने शरीर दिलय,  ते मला वाढवायच

मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?   //धृ//

**   शेजारचा छेड छाड करतो

पोलिस स्टेशनला तक्रार करण्यास गेली

पोलिसानेच बलात्कार केला ,   म्हणून रडत घरीं आली

रक्षक हाच भक्षक झाला   तर संरक्षण कुणाला मानायचं   //१//

मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?

**    बापाने दिलेल्या फ्लॅटवर ,    घर बांधण्याची योजना आखली

नगरपालिकेच्या परवानग्या,      ह्यातच जीवनाची कमाई संपली

माझ्या श्रमाचा पैसा,   दुजा खर्चताना बघायचं   //२//

मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?

**    पोटाच्या विकारसाठी,    हॉस्पिटलमध्ये भरती झालो,

विकार तेथेच राहिला,     चांगली किडनी मात्र गमावून बसलो,

डॉक्टरांचे स्वार्थी कर्म बघीतले, तर आरोग्यासाठी कुठे जायच  //३//

मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?

**    कृत्रिम तेल तूप,     खाण्यापीण्याचीही भेसळ

न दया माया प्रेम,     आयुष्याचा करतात खेळ

निर्दयी बनलेली जीवन मुल्ये बघायचं //४//

मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?

**    तुला जगायचंय ना ?

फक्त विचारावर जग

भावनेला कायमची मुठ माती दे

न सुख न दुःख, दोन्हीही सारखेच वाटतील

एखाद्या रोबाट प्रमाणे काम करीत मरुन जा

कशासाठी ? आणि   कां ?   असले प्रश्न करु नकोस

जग बदलतय, सवय करुन घे अशाच जगण्याची

तुला जगायचंय, तेंव्हां हे पण तुलाच ठरवायच //५//

तू कसा जगशील आता ?, ते तुलाच ठरवायच ?

 

(कविता)

 

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०