दुष्टाचा मृत्यु

दुष्टाचा मृत्यु

सारे दुर्गुण अंगी असूनी,  गुंड होता तो

इतर जनांना त्रास देत,  तुच्छ लेखितो

शक्ति सामर्थ्य त्यांत असतां,  फार मातला

आया बहिणीना अपमानुनी,  त्रासू लागला

बळजबरीनें पैसे घेई, स्वार्था करिता

हतबल होऊनी देऊ लागली, निराश होता

केवळ त्याच्या अस्तित्वाने,  सारे घाबरती

पिसाट संबोधूनी तयाला,  दुर्लक्ष करिती

एके दिवशीं अवचित ती,  दुर्घटना झाली

उंचावरनी त्याची स्कूटर,  खाली कोसळली

त्याच्या देहा भोवती जमले,  सारे गांवकरी

आज शब्द जे बाहेर पडती,  स्तुती त्याची करी

निच वृत्तीची पकड होती,  त्याच्या देहाला

देहाबरोबर दुष्टपणा तो,  नाश पावला

सुटका झाली आत्म्याची,  त्याच्या  हीन देहातूनी

स्तुति सुमनें उधळली गेली,  हेच जाणोनी

जेव्हां कुणाचा मृत्यु होई,  गुण गातो त्याचे

रुप ईश्वरी उरते जातां,  वेष्टन देहाचे

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s