Daily Archives: जानेवारी 29, 2012

मुक्तीसाठीं

मुक्तीसाठीं

 

रुजला पाहीजे    विचार मनांत

सारेच प्रभुचे    असे ह्या जगांत

जो वरी आहे मी   माझे येथे असे

त्या क्षणापर्यंत  स्वार्थ मनीं वसे

स्वार्थयुक्त मन   मुक्त होत नसे

मुक्ती येई पर्यंत   पुनर्जन्म असे

बिंबता मनांत   माझे नाहीं कांहीं

प्रभूचे समजता   आत्मा मुक्त होई

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०