Daily Archives: डिसेंबर 22, 2011

नाजूक वेली

नाजूक वेली

नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली   //धृ//

हिरवी साडी अंगावरी      खडी रंगीत किनारी

ठिपके चमकती पांढरे       त्या साडीवरती पसरे

आकर्षक साडी नेसली   //१//

नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली

शरीर तुझे बांकदार      रुप तुझे मनोहर

चपळाईने तूं वाढते       दूर जाण्या झेपावते

वाकड्या चालीत शोभली  //२//

नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली

मिष्किलपणें तूं हासते      विनम्रतेने वाकून जाते

पसरवूनी तुझा सुगंध       करी सर्वाना तूं धुंद

राणी ठरतेस बागेमधली  //३//

नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली

बघूनी नभीचे तारे   भेटण्या  तुझे मन हावरे

परि खंत वाटे तुजला     आधार हवा चढण्याला

नको उंचावू इच्छा आपुली  //४//

नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०