Daily Archives: नोव्हेंबर 30, 2011

जीवन आहे एक कल्पतरु

जीवन आहे एक कल्पतरु

जीवन आहे कल्पतरु,   मिळेल ते, जे विचार करुं

ही आहे सुवर्णमाती उगवेल ते , जसे पेरती

राग लोभ अहंकार,  मोठेपण भासविणार

दाखवूनी क्षणिक सुख, देई पर्वतमय दुःख

दया क्षमा  शांति, उच्च भावना असती

बिंबता हे सद्-गुण, लाभेल खरे समाधान

घाणीच्या राशी पडती, निराशा व दुःखाची वसती

स्वच्छ निर्मळ घर, तेच सर्व सुखांचे माहेर

आपला आपण चालक, कर्मफळांचा मालक

सुखदुःखे येती, तेचि आपली निर्मिती

प्रयत्न सारे तुमचे हाती, श्रद्धा ठेवावी ईश्वरावरती

योग्य करितां प्रयत्न, यशाचे मिळेल रत्न

जेथे प्रसन्न वातावरण, तेथे ईश्वरी आधिष्ठान

समजावे देवूनी लक्ष, जीवन आहे एक कल्पवृक्ष

 

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०