Daily Archives: ऑक्टोबर 27, 2011

चि. मानसीस ( दिड वर्षाच्या नातीस )


                                                        चि. मानसीस

( दिड वर्षाच्या नातीस )

थांबव मानसी, चक्र वाढीचे

कळ्यातूनी तू फुलताना  /

हासत खेळत तुरु तुरु चालणे

शिशू म्हणूनी जगताना  //

कौतुकाने ऐकतो तुज

शब्द बोबडे बोलताना  /

हरखूनी जातो चाल बघूनी

हलके पाऊल पडताना  //

आनंद पसरे सभोवताली

इवल्या त्या प्रयत्नानी  /

बदलूनी जाईल क्षणात सारे

रुळलेल्या तव हालचालीनी   //

तुझ्यासाठी जे नवीन होते

प्रयत्न तुझा शिकून घेणे  /

अपूर्णतेची आमुची गोडी

लोप पावेल पूर्णत्वाने  //

( कविता )

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०