Daily Archives: ऑक्टोबर 7, 2011

खोटा शिक्का

खोटा शिक्का

कसे आले कुणास ठाऊक,  नाणे माझे हाती

गर्दीमधल्या कुण्या प्रसंगीं,  खोटा खिक्का येती //

प्रयत्न सारे व्यर्थ जाऊणी,  कुणी घेइना त्यातें

कसा आला नशिबी,  निराशा मनीं येते //

अंध व्यक्तीचे स्टॉल बघूनी,  तिकीट एक घेतले

लॉटरीसाठी घातला रुपाया,  अंधाचे हाती दिले  //

मनी चरकलो शब्द ऐकूनी, त्या अंध व्यक्तीचे

नशीब तुमचे थोर असूनी,  यश येईल तिकीटाचे  //

केवळ त्याने स्पर्श करुनी, जाणले माझे नशीब

भाग्यवान ठरवूनी सांगे,  मिळेल धनलाभ  //

खोटा शिक्का घेऊन देखील, शब्द बोलला प्रेमानें

नीच मनाचा असूनी मी,  पचविले ते हसण्यानें  //

टिपून ठेवला नंबर त्याचा,  एका कागदावरी

कोटाच्या खिशांत ठेवले,  तिकीट जपवूनी भारी  //

निकाल वाचूनी नाचू लागलो,  आनंदाने पुरता

लाखाचे ते बक्षिस लागुनी,  लाखोपती बनता  //

धावंत गेलो ऑफिसातूनी,  तिकीट घेण्या घरी

कोट नव्हता दिसत तेथे,  रोजच्या जागेवरी  //

इतर कपड्यांमध्ये टाकला ,  घुण्या परिटाकडे

धांवत सुटलो नदीवरती,  शोधण्या तो तिकडे  //

सुकवलेल्या कपड्यांतूनी,  कोट काढीला

तुकडे बघूनी तिकीटाचे,  मुर्च्छा आली मला //

 

खऱ्या शिक्यासम चालले ,  नशीबही वेगांने  

खोटेपणाची जाण येतां ,  थांबून गेले त्वरेने  //

 

(कविता)

डॉ. भगवान नागापूरकर ( ९००४०७९८५० )