अजाणतेतील अपमान

अजाणतेतील अपमान

स्फूर्ति येऊन कविता केली      आनंद झाला मनीं

         चटकन कागदावरी लिहीली    शब्द येता ध्यानी   //१//

कवितेतील शब्दरचना            झाली बहरदार

            कौतूकाची येई भावना         बघुन शब्द भांडार   //२//

पूर्ण करुनी कविता            टिपून घेतवे वहीत

       काव्यरचना वाचतां         हरकुन गेलो आनंदात //३//

दिला कागद फेकून          ज्यावर रचली कविता

       विचारांत होतो मग्न          कृत्य केले अजाणता //४//

अघटीत घटना झाली       काव्यस्फूर्ति गेली निघूनी

       नंतर मजला काव्य सुचेना        बेचैन झालो मनी //५//

चुक मना उमगली        अपमान केला अजाणता

       शारदा कागदावरी उतरली     बनोनी एक कविता //६//

खिन्नता वाटली मनासी        कागद घेतले उचलून

      निर्माल्य समजोनी त्यासी      गंगाजळी केले अर्पण //७//

पुनरपि सुचले काव्य          लिहू लागलो कविता

शब्द रचना भव्य        लेखणीतून उतरता //८//

                            उद्देश नसून झाला        मजकडून अपमान

     प्रायश्चित घेतां गेला    शारदेचा राग निघून //९//

(कविता)

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s