Daily Archives: ऑगस्ट 9, 2011

आला ! आला रे पाऊस !

आला  !   आला रे पाऊस !

आला  !   आला रे पाऊस !

धरणीला असे मीलनाची आंस    //धृ//

गेली होती तापूनी      रखरखली सारी

अंग जाता वाळूनी     भेगा पडती शरिरी

थकली ती सोसूनी     उकाड्याचे चार मास

आला  !   आला रे पाऊस !

धरणीला असे मीलनाची आंस    //१//

पाणी गेले आटूनी     नदी नाले कोरडे

पहाटेच्या दवातूनी   झाडे जगती थोडे

गेली हरळी जळूनी   बीजे टाकूनी आसपास

आला  !   आला रे पाऊस !

धरणीला असे मीलनाची आंस    //२//

आता येईल वनीं     चैतन्य लपलेले

तरुवेली जाती फुलूनी    पडणाऱ्या जलामुळे

जाती सारे आनंदुनी     दरवळत मातीचा सुवास

आला  !   आला रे पाऊस !

धरणीला असे मीलनाची आंस     //३//

(कविता)