Daily Archives: जुलै 28, 2011

सैनिक शौर्या

सैनिक शौर्या

धडाडणाऱ्या तोफेवरुनी     मिठमोहरी उतरते

दृष्ट न लागो सैनिक शौर्या     हेच मी मागते  //धृ//

गेला विसरुनी सगेसोयरे

भाऊ बहीण आईबाप बिचारे

ह्रदयावरी ठेवून अंगारे

दृष्टी दूर सारी प्रेमळ नाते  //१//

दृष्ट न लागो सैनिक शौर्या     हेच मी मागते

डोळ्यामध्यें अंजन घालूनी

रक्षण करीतो रात्रंदिनी

लक्ष तयाचे इतर जीवनीं

तोड नसे ह्या त्याग वृत्तीते  //२//

दृष्ट न लागो सैनिक शौर्या     हेच मी मागते

संकट जेंव्हा अवचित येई

शत्रुवरी तो तुटून जाई

प्रसंग पडता प्राणही देई

शिंपडूनी रक्ताचे ते सडे   //३//

दृष्ट न लागो सैनिक शौर्या     हेच मी मागते

(कविता)