Daily Archives: जुलै 13, 2011

नैसर्गीक देणगी

नैसर्गीक देणगी

 खळी पडून गालावरी   सुंदर तूं दिसते

आनंदाचे भाव दर्शनी    मधूर तूं हांसते

इवले इवले ओठ      फूलपाकळ्यांपरि

लांब लांब केस काळे   भुर भुर उडती मानेवरी

                                                   मोत्यासारखे दांत भासे   कुंदकळ्या

बदामाचा आकार मिळे   तुझ्या डोळ्या

इंद्रधनुष्याचा बाक      दिसे भुवयाला

चाफेकळीची शोभा मिळाली   नाकाला

चमकते अंगकांती    फाटलेल्या झग्यातूनी

दिसते निसर्गाची देणगी   तुझ्या गरीबीतूनी

(कविता)