Daily Archives: जून 13, 2011

मोबदला

मोबदला

एक भिकारीण तालावरती, गात होती गाणे

पुढे करुनी एक हात, आळवित होती भजने

तंद्रित होती गाण्याच्या, एकाग्र चित्त करुनी

कसा मिळेल आनंद इतरां, हीच काळजी मनीं

मिळेल ते धन हाती घेऊनी, गेली ती परत

निराश न होता हास्य मुखाने, आशीर्वाद देत

भिक नव्हती तिने जमविली, ती तर कदर कलेची

आनंद मिळे इतरांना, हीच पावती समाधानाचीं

(कविता)