Daily Archives: मे 13, 2011

भाकरी

भाकरी

भाकरीच्या पाठीवर     ठसे दिसती हातांचे

जाता तव्यावर भाजूनी    निशाण राहते कष्टांचे

एका भाकरीच्या पाठी     हात कितीक गुंतले

कण कण देती ग्वाही      मन भरुनी कसे आले

उन्हा पावसांत फिरे      शेतामध्ये शेतकरी

टप् टप् घाम गाळी      उभी करीता जवारी

पोती पोती उचलूनी      वाहून नेई मजूर

दमछाक होऊनी ही      मिळत नाही पोटभर

ओवी म्हणत मुखाने       आई थापिते भाकरी

सारय़ांच्या कष्टामध्ये    तिच्या मायेची भागीदारी

धरणीच्या पोटातून      जीवन रस येई वरी

दुजासाठी जगा तुम्ही     बघा सांगते भाकरी

(कविता )