Daily Archives: मे 7, 2011

श्रेष्ठ कोण?

श्रेष्ठ कोण?

 

स्तुती मी देवा करुं कुणाची

चित्र बनविले अतिशय सुंदर

सौदर्य वाटते लोभसवाणे

खिळून राहते जेथे नजर

 

तू तर असशील कलाकार तो

ह्या विश्वाचा कर्ता महान

जिवंत चित्र जे एक बनविले

दाद तयाची देईल कोण ?

 

जमता चित्र अतिशय रेखीव

मनास घेई मोहून ते

ह्यात चित्राची आपती किमया

मला न कांही दिसून येते

 

कला पुजारी रसीक मीच तो

सौंदर्य टिपती माझे नयन

मुल्यमापन ते अचुक करिती

कलाकार, कला, रसिक ह्यातून

 

परि मी तरी आहे कोण खरा

नसा नसा ह्या सौंदर्य टिपती

कला तुझी आणि दृष्टी तूझी

तुझेच सारे माझ्यांत असती

 

(कविता )