Daily Archives: एप्रिल 23, 2011

खोटा शिक्का

खोटा शिक्का

 

कसे आले कुणास ठाऊक    नाणे माझे हाती

गर्दीमधल्या कुण्या प्रसंगी    खोटा शिक्का येती

प्रयत्न सारे व्यर्थ जाऊनी    कुणी घेईना त्यातें

कसा आला नशिबी     निराशा मनी येते

अंध व्यक्तीचे स्टॉल बघूनी     तिकीट एक घेतले

लॉटरीसाठी घातला रुपया    अंधाचे हाती दिले

मनी चरकलो शब्द ऐकूनी     त्या अंध व्यक्तीचे

नशीब तुमचे थोर असूनी     यश येईल तिकीटाचे

केवळ त्याने स्पर्श करुनी      जाणले माझे नशिब

भाग्यवान ठरवूनी सांगे       मिळेल धनलाभ

खोटा शिक्का घेऊन देखील    शब्द बोलला प्रेमाने

नीच मनाचा असून मी      पचविले ते हसण्याने

टिपून ठेवला नंबर त्याचा    एका कागदावरी

कोटाच्या खिशांत ठेवले    तिकीट जपून भारी

निकाल वाचूनी नाचू लागतो    आनंदाने पुरता

लाखाचे ते बक्षिस लागूनी     लाखोपती बनता

धावत गेलो ऑफिसातूनी    तिकीट घेण्या घरी

कोट नव्हता दिसत तेथे     रोजच्या जागेवरी

इतर कपड्यामध्ये टाकला    धूण्या परीटाकडे

धावत सुटलो नदीवरती     शोधण्या तो तिकडे

सुकवलेल्या कपड्यातूनी    कोट काढला

तुकडे बघूनी त्या तिकीटाचे    मुर्च्छा आली मला

खरय़ा शिक्क्यासम चालले      नशिबही वेगाने

खोटेपणाची जाण येता        थांबून गेले त्वरेने

 

(कविता)