Daily Archives: एप्रिल 17, 2011

सासरी जाणारय़ा मुलीस

सासरी जाणारय़ा मुलीस

 थांबव गंगा यमुना मुली   आपल्या नयनातल्या

हंसण्यात जन्म घातला    मग ह्या कोठूनी आल्या ?   //

हांसत गेले जीवन तुझे     फूलपाखरा परी

तसेच जाईल भविष्यातें   आशिर्वाद देतो शिरीं   //

समजतील दुःखी तुजला    नसता तो तुझा स्वभाव

हासून खेळून आनंदाने      फूलवित रहा भाव   //

जाणून घे स्वभाव सर्वांचे     रमुन जा संसारी

चाली रितीचे पालन करावे     तुझ्याच नव्या घरी   //

आई बाबा दुरावले      बाळगु नकोस खंत

पाहशील आम्हाला     सासू सासरय़ाच्या रुपात   //

(कविता)