Daily Archives: एप्रिल 10, 2011

पतंग

पतंग

एक पतंग वरी चालला,  डोलत आकाशी

भाळी त्याच्या यश कोरले,  झेप घेई ती कशी   //

भरारी घेई पतंग, ज्याला आधार दोरीचा

जाणीव होई येता प्रसंग,  त्याला कटण्याचा    //

धरतीवरी कोसळत असतां,  दृष्टी टाकी आकाशी

इतर पतंग बघून बोलला,  तोच स्वतःशी   //

नभांग मोठे दाही दिशा,  संचारा स्वैरपणे

आठवण ठेवा त्या शक्तीची, ज्याच्यामुळे जगणे   //

(कविता)