Daily Archives: मार्च 9, 2011

चंद्राचे कायम स्वरूप

चंद्राचे कायम स्वरूप 

ठेवून पाऊल चंद्रावरी      अभिमान तुला वाटला /

मान उंचावूनी आपुली       वर्णन करीता झाला //

चंद्र आहे ओबड धोबड      तेथे सारे खडकाळ असे /

झाडे झुडपे पशु पक्षी         हवा पाणी कांही नसे //

नमुने आणले दगड मातीचे      चंद्रावरी तू जाऊन /

शुष्क आहे वातावरण              असेच केले वर्णन //

बघितले बाह्य रूप             ह्या रजनीकांताचे /

थोटका पडलास तू            शोध घेण्या अंतरीचे //

तेच आहे मधुर चांदणे         चंद्रातील शितलतेचे /

आजही वाटतो आल्हाद         बघता रूप पौर्णिमेचे //

चंद्र आहे कवीची स्फूर्ती        बालकाचे तोच गीत /

प्रेमिका देण्या आनंद             मग्न तो सदोदित //

चंद्र आहे मुकुट मणी          निसर्गाच्या सौंदर्याचा /

ऐकून त्याचे बाह्य रूप       आनंद कमी न होई त्याचा //

( कविता )