Daily Archives: फेब्रुवारी 2, 2011

राधेचे मुरली प्रेम

 
मुरलीच्या सुरांत विसरली राधा सर्वाला 
कुज  बूज करुनी जन समजती वेडी ते तिजला
 
त्या सुरात कोणती जादू
ती किमया कशी मी वदू
सप्त सुरांचा निनाद उठुनी
खेचून घेती चित्ताला – – –
विसरली राधा सर्वाला 
 
धेनु वत्से बावरली
बाल गोपाल आनंदली
रोम रोम ते पुलकित होऊनी
माना डोलती सुरतालाला – – –
विसरली राधा सर्वाला 
 
प्रभूचा होता ध्यास मनी 
ती बघे हरिला रात्रन दिनी 
जे शब्द निघाले मुरलीतूनी
हाका मारती  ते तिजला  – – –
विसरली राधा सर्वाला 
 
हरिच्या ओठ्ची भाषा 
सुरात ऐकता येई नशा 
तो नाद एकला कानी पडता 
भाव समाधी लागली तिजला  – – –
विसरली राधा सर्वाला   
 
( कविता )