Daily Archives: जानेवारी 26, 2011

नदीवरील बांध

विषण्यतेने  बघत होतो       भिंतीवरच्या खुणा
काळ जाऊन वर्षे लोटली     आठवणी देती पुन्हा
 
बसत होतो नदीकांठी        बालपणीच्या वेळी
पात्र भरुनी वहात होती     गोदावरी त्या काळी 
 
सदैव पूर येउनी तिजला       गावास वेढा पडे 
गांव वेशीच्या घरांना मग     पाण्याचे बसती तडे 
 
चित्र बदलले आज सारे       पात्र लहान होई   
बांध घातला धरणावरी      पाणी अल्पसे येई 
 
खिन्नपणे खूप भटकलो        भोवतालच्या भागी 
चकित झाले मन बघूनी         हिरवळ जागोजागी 
 
इच्छित दिशेने पाणी वाही     बांध घातल्यामुळे 
सारे जीवन प्रफुल्ल करीं        आनंदमय सगळे
 
( कविता )