Daily Archives: जानेवारी 16, 2011

संधी

गंगा आली मार्गामध्ये         तहान आपली भागवून घे
संधी मिळता जीवनामध्ये     उपयोग त्याचा करून घे 
 
ठक ठक करुनी दार ठोठवी      संधी अचानक केव्ह्ना तरी
गाफील बघुनि चित्त तुझे        निघून जाईल ती माघारी 
 
चालत राही सुवर्ण संधी           हाका देवूनी वाटेवरी 
बोलविती जे प्रेमाने  तिज       सन्मान तयांचा सदैव करी 
 
धुंदी मध्ये राहून आम्ही       चाहूल तिची विसरून जातो 
जीवनातले अपयश बघुनी       नशिबाला परी दोष देतो
 
यशस्वी ठरती तेच जीवनी      उपयोग करुनी  संधीचा 
साथ देऊनी प्रयत्न्याची        मार्ग निवडती योग्य दिशेचा
 
( कविता )