Daily Archives: जानेवारी 12, 2011

अहं ब्रह्मास्मि

एके काळी हवे होते,     मजलाच   सारे कांही
आज दुजाला मिळताच,    आनंद मनास होई 
 
माझ्यातील  ” मी ” पणाने,        विसरलो सारे जग
तुझ्यामध्येही ” मी ”  आहे,       जाण येई कशी मग   
 
जेंव्हा उलगडा झाला,       साऱ्या मध्ये असतो मी
आदर वाटू लागला,          जाणता  अहं  ब्रह्मास्मि 
 
( कविता )