Daily Archives: डिसेंबर 20, 2010

बहिरा ऐके कीर्तन

 गम्मत वाटली प्रथम मजला       बहिरा ऐके कीर्तन
अश्रू वाहू लागले माझे नयनी      भाव त्याचे जाणून
नियमित येई प्रभूचे मंदिरी         श्रवण करी कीर्तन
केवळ बघुनि वातावरण ते          तल्लीनच होई मन
सतत टिपत होते मन त्याचे        इतर मनांचे भाव
केवळ जाणण्या भगवंताला           डोळे आतुर सदैव  
रोम रोमातून शिरत होत्या           प्रभू निनाद लहरी
संदेश प्रभूचा पोह्चूनी                  आत्म्यास जागृत करी
होऊन गेला प्रभूमय बहिरा            धुंद त्या वातावरणी 
ऐकत होता तो शब्द प्रभूचे           श्रवण दोष असुनी
 
(कविता)