Daily Archives: डिसेंबर 16, 2010

बघून सूर्यपूजा पावन झालो

हांसत  आली सूर्य किरणे
झरोक्यातून देव्हारयांत
नाव्हू घालूनी जगदंबेला
केली किरणांची बरसात
 
पूजा केली किरणांनी 
जगन्माता देवीची
प्रकाश  स्पर्शुनी  चरणाला 
केली उधळण सुवर्णांची 
 
तेजोमय दिसू लागले 
मुखकमल जगदंबेचे 
मधुर हास्य केले वदनी 
पूजन स्वीकारते  सूर्याचे 
 
रोज सकाळी प्रात:काळी 
येउनी पूजा तो करितो 
भाव भक्तीने दर्शन देउन 
स्रष्टीवर किरणे उधळतो 
 
कोटी कोटी किरणांनी 
तो देवीची पूजा करितो
केवळ त्याची पूजा बघुनी 
मनी पावन मी होतो  
 
 
(कविता )