Daily Archives: डिसेंबर 12, 2010

रिक्त प्रेमाचा घट

रिक्त प्रेमाचा घट     
रिक्त झालीस तू ,  लुटवूनी प्रेमाचा घट  //    
भावंडाचे संगोपन 
रमवूनी त्यांचे मन
आईच्या  कामी मदत देऊन 
आनंदिले बालपणी, गीत गावूनी नीट  //१//  
रिक्त झालीस तू , लुटवूनी प्रेमाचा घट 
 
लक्ष्य संसारी
प्रेम पतीवरी
मुलांची जोपासना करी
संसार सुखाचे प्याले, भरी काठोकांठ //२//
 रिक्त झालीस तू ,  लुटवूनी प्रेमाचा घट 
 
होता मुले मोठी
संसार त्यांचा थाटी
राहुनी त्यांचे पाठी 
सुखासाठी त्यांच्या,  करी देहकष्ट   //३//
रिक्त झालीस तू ,  लुटवूनी प्रेमाचा घट 
 
ईच्छा उरली नसे मनी
लक्ष्य सारे प्रभू चरणी 
सर्वस्वी त्यासी अर्पुनी 
विनवी ईश्वारासी,  डोळे आता मिट  //४//    
रिक्त झालीस तू ,  लुटवूनी प्रेमाचा घट 
 

(कविता)