Daily Archives: सप्टेंबर 10, 2010

बागेतल्या तारका

बागेमधला निसर्ग सारा          टिपत होतो मी
रात्र पडुनी चंद्र आकाशी          बाग झाली रिकामी      1
 
बाकावरती बसून एकटा          मोजत होतो तारे 
लुकलुकणारा प्रकाश तो            अंक चुकवी सारे           2
 
अगणित बघुनी  संख्यावारती     प्रसन्न झाले मन 
किती वेळ तो निघुनी गेला        राहिले नाही भान         3
 
शितलेतेच्या  वातावरणी           शांत झोप लागली
नयन उघडता बघितले मी      पहाट ती झाली           4
 
गेल्या निघून सर्व तारका       आकाशाला सोडूनी
शोधू लागले नयन माझे         त्यांना सर्व दिशांनी         5
 
चकित झालो फुले बघुनि मी      सुंदर फुललेली
सुचवित होती मिश्कील्तेने          का तारकांच खाली ?   6